Record details

Title
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
Statement of responsibility
    Ladislav Jangl
Other titles
    Causes of changes in the exploitation of our tin ore deposits from the Bronze Age to the 15th century
Author
    Jangl, Ladislav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 19-21
Year
    2001
Notes
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    báňská historie
    ekonomika surovin
    historie
    hornictví
    krušnohorský pluton
    rudy Sn
    těžba
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    15
    Bronzové
    Cínových
    Do
    Doby
    Ložisek
    Příčiny
    Rud
    Století
    Využívání
    Změn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012