Record details

Title
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
Author
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, R.
    Žítt, Jiří
Conference
    Paleontologická konference (5. : 17.06.2004-18.06.2004 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    5. paleontologická konference
Pages
    s. 117-118
Notes
    Projekt: GA205/01/1582, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Nearshore zone of the Bohemian Cretaceous sea near the Cenomanian/Turonian boundary; examples of the development of taphocoenoses and sedimentary environment
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    Cenomanian/Turonian
    Cretaceous Basin
    Palaeoecology
Keyword
    Cenoman/turon
    českého
    Hranici
    Křídového
    Moře
    Prostředí
    Příbřežní
    Příklady
    Sedimentačního
    Tafocenóz
    Vývoje
    Zóna
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012