Record details

Title
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
Author
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Žítt, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov
Pages
    2
Keyword
    Cenoman/turon
    českého
    Hranici
    Křídového
    Moře
    Prostředí
    Příbřežní
    Příklady
    Sedimentačního
    Tafocenóz
    Vývoje
    Zóna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014