Record details

Title
    Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů
Author
    Kapler, O.
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Živa
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 3
Pages
    s. 127-127
Year
    1997
Notes
    Rozsah: 1 s.
Subject category
    molluscs
    palaeozoology
    zoology
Keyword
    Miskovitou
    Plži
    Plžů
    Poznámka
    Příbuzenské
    Přílipkovitých
    Ulitou
    Vodními
    Vývojovým
    Vztahům
    Vztahy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012