Record details

Title
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
Statement of responsibility
    Tereza Hlásková, Lenka Lisá
Other titles
    Example of minor stream sedimentation with anthropogenic influence: petrography and mineralogy of fine-grained fluvial sediments in the area of Libeň and Klecany
Author
    Hlásková, Tereza
    Lisá, Lenka
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 6-8
Year
    2006
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    aluvium
    asociace minerální
    geologie regionální
    holocén
    klastické částice
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    látky znečišťující
    lidské aktivity
    mapa geologická
    sedimenty klastické
    těžké minerály
Geographical name
    Česko
    Klecany (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Praha-Libeň
Keyword
    12-24
    Antropogenně
    Fluviálních
    Jemnozrnných
    Libeň-Klecany
    Malých
    Mineralogie
    Ovlivněných
    Petrografie
    Praha
    Prostoru
    Příklad
    Sedimentace
    Sedimentů
    Tocích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012