Record details

Title
    Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží
Other titles
    Examples of using 18O method for studz of small catchments and drainages
Author
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006
Pages
    16
Notes
    Akce: 2007/02/06 ; Praha
Thesaurus term
    18O isotopes, runoff, model, catchment,drainage,
Keyword
    18O
    Drenáží
    Malých
    Použití
    Povodí
    Příklady
    Studiu
Abstract (in czech)
   Příspěvek uvádí příklady použití izotopových metod při studiu odtoku z malých povodí nebo drenážních systémů
Abstract (in english)
   Examples of using 18O method for studz of small catchments and drainages
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014