Record details

Title
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
Author
    Klimeš, Jan
    Rybář, Jan
Conference
    Rizika v inženýrské geologii (31.08.2009-03.09.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
Pages
    S. 73-78
Notes
    Překlad názvu: Examples of influence of structural conditions on landslide development in Beskydy and Vsetínské vrchy Mountains
    Rozsah: 6 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    flysh
    structurally controlled slope movements
    West Carpathians
Keyword
    Beskydech
    Geologických
    Poměrů
    Příklady
    Strukturně
    Svahů
    Vlivu
    Vrších
    Vsetínských
    Vývoj
Abstract (in czech)
   S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů v regiónu flyše Západních Karpat.
Abstract (in english)
   The influence of structural conditions on slope stability in the Western Carpathians flysh region was described and assessed using results of systematic engineering-geological mapping.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012