Record details

Title
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
Author
    Hlaváč, Jaroslav
    Kaštovská, K.
    Kočár, P.
    Kostrouch, F.
    Kyncl, J.
    Militký, J.
    Pokorný, Petr
    Postránecká, K.
    Schneiderwinklová, P.
    Široký, R.
Conference
    Forum Urbes Medii Aevi (5. : 08.05.2006-11.05.2006 : Hainburg, Rakousko)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Forum Urbes Medii Aevi
Vol./nr.
    Roč. 5, -
Pages
    s. 272-311
Year
    2008
Notes
    Autoři celkem: 10
    Překlad názvu: The Medieval town moat in Pilsen. Archaeological and environmental research in the area of the Prague gate
    Rozsah: 40 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
Subject category
    archaeobotany
    bioarchaeology
    urban deposits
Keyword
    Archeologický
    Brány
    Environmentální
    Města
    Opevnění
    Plzně
    Pražské
    Prostoru
    Příkop
    Středověkého
    Výzkum
    Zaniklé
Abstract (in czech)
   Archeologický výzkum v prostoru bývalého opevnění města Plzně zachytil mimo jiné souvrství vlhkých sedimentů dochované uvnitř bývalého příkopu. Tyto sedimenty poskytly bohatý soubor ekofaktů, jejichž analýzy umožnily rekonstruovat minulé přírodní poměry na lokalitě.
Abstract (in english)
   Archaeological excavations in the area of former town moat of the town Pilsen brought about a rich stratigraphy of wet sediments. Detailed processing of ecofacts has enabled a precise interpretation of the particular developmental phases of local environment.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012