Record details

Title
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
Author
    Košťák, Blahoslav
    Novotný, Jan
    Rybář, Jan
    Stemberk, Josef
    Zika, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    2/99/, -
Pages
    s. 163-170
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/93/2342, GA ČR
Keyword
    Měření
    Pohybů
    Přímá
    Současných
    Strukturách
    Tektonických
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012