Record details

Title
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
Statement of responsibility
    Blahoslav Košťák, Jan Novotný, Jan Rybář, Josef Stemberk, Pavel Zika
Other titles
    Direct measurement of present movements on tectonic structures
Author
    Košťák, Blahoslav
    Novotný, Jan
    Rybář, Jan
    Stemberk, Josef
    Zika, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 2(99)
Pages
    s. 163-170
Year
    1996
Notes
    3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    Český masiv
    měření seizmické
    pohyb svahový
    seizmicita
    tektonika
Geographical name
    Bulharsko
    Česká republika
    Polsko
    Slovensko
Keyword
    Měření
    Pohybů
    Přímá
    Současných
    Strukturách
    Tektonických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012