Record details

Title
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
Statement of responsibility
    Jiří Majer
Other titles
    Kašpar Šternberks (1761-1838) Beitrag zu den Naturwissenschaften
    Kašpar Šternberk's contribution to natural sciences
Author
    Majer, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
Vol./nr.
    Roč. 109
Pages
    s. 132-154
Year
    1987
Notes
    1 foto
    něm. a angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha)
Classfication no.
    50(091)
Subject category
    dějiny geologických věd, filozofie přírodních věd
    představitelé geologie
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    -1838
    1761
    Kašpara
    Přínos
    Přírodním
    Šternberka
    Vědám
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012