Record details

Title
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
Statement of responsibility
    Karel Žák
Author
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 5
Pages
    s. 479
Year
    1988
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    061.3
Subject category
    geochemie izotopů
    geochemie rudních ložisek
    konference, kolokvia
Keyword
    Geochemie
    Hydrotermálních
    Izotopů
    Ložisek
    Přínos
    Rudních
    řešení
    Stabilních
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012