Record details

Title
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
Author
    Brzák, M.
    Kirchner, Karel
Conference
    10 let Národního parku Podyjí - výzkum a ochrana (09.10.2002-10.10.2002 : Vranov nad Dyjí, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Pages
    s. 19-25
Notes
    Projekt: GA205/99/0329, GA ČR
    Projekt: GA774/93, GA ČR
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Contribution of geomorphological investigation in the Podyjí National park in period 1991-2001
    Rozsah: 6 s.
Subject category
    geomorphological researches
    Podyjí national park
Keyword
    1991-2001
    Geomorfologického
    Národním
    Období
    Parku
    Podyjí
    Přínos
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012