Record details

Title
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
Statement of responsibility
    Martin Brzák, Karel Kirchner
Other titles
    Beitrag der geomorphologischen Forschung im Nationalpark Podyjí (Thayatal) in der Periode 1991-2001
    Contribution of geomorphological investigation in the Podyjí National Park in period 1991-2001
Author
    Brzák, Martin
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 19-25
Year
    2001
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Subject group
    antroporeliéf
    eroze říční
    geomorfologie
    granitoidy
    kvartér moravských úvalů
    moravikum
    morfologie fluviální
    morfostruktura
    národní park
    ochrana přírody
    reliéf
    řícení skalní
Geographical name
    ČR-Morava
    Podyjí (národní park)
Keyword
    1991-2001
    Geomorfologického
    Národním
    Období
    Parku
    Podyjí
    Přínos
    Výzkumu
Abstract (in english)
   The article deals with geomorphological investigations carried out by authors in the Podyjí National Park (in period 1991-2001). The research was concentrated on the study of gullies, block streams, granite landforms, anthropogenic relief transformations, morphostructural analysis and geomorphological regionalisation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012