Record details

Title
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Contribution of Palaezoology to the Knowledge of Landscape Development
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
Vol./nr.
    Roč. 23
Pages
    s. 55-64
Year
    1989
Notes
    27 bibl.
    res.angl.,rus.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací Geogr. Úst. Čs. Akad. Věd
Subject group
    geomorfologie všeobecná
    Mollusca
    osteologie
    paleoekologie
    paleomorfologie
    zoologie
Keyword
    Krajiny
    Paleozoologie
    Poznání
    Přínos
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012