Record details

Title
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
Statement of responsibility
    Zdeněk Stráník, Miroslav Bubík, Bohumil Hamršmíd, Zdeněk Novák, Peter Pálenský
Other titles
    Contribution of the borehole Velké Pavlovice-2 to the recognition of the Ždánice unit tectogenesis
Author
    Bubík, Miroslav
    Hamršmíd, Bohumil
    Novák, Zdeněk
    Pálenský, Peter
    Stráník, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 124-127
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    eger
    fauna
    flyšové pásmo Západních Karpat
    miocén-spodní
    oligocén
    pelity
    profil vrtný
    příkrov
    těžké minerály
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakvice
    Velké Pavlovice
Keyword
    34-21
    Hustopeče
    Jednotky
    Pavlovice-2
    Poznání
    Přínos
    Tektogeneze
    Velké
    Vrtu
    ždánické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012