Record details

Title
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
Other titles
    Preparation of water-rich glass by non-equilibrium dehydration of sodium silicate and usage of this glass to mimic radiochemical processes in crystalline silicates
Author
    Goliáš, Viktor
    Kunc, Zdeněk
    Procházka, Václav
    Thinová, Lenka
    Trojek, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sklář a keramik
Vol./nr.
    Roč. 62, č. 9-10
Pages
    3
Year
    2012
Thesaurus term
    glass
    irradiation
    radionuclides
    stability
    water
Keyword
    Bohatého
    Dehydratací
    Krystalických
    Křemičitanu
    Napodobení
    Nerovnovážnou
    Použití
    Procesů
    Příprava
    Radiochemických
    Silikátech
    Skla
    Sodného
    Vodou
Abstract (in czech)
   Za účelem napodobení pomalých radiochemických reakcí pozorovaných v přírodních silikátech bylo vyrobeno sklo s vysokým obsahem vody a s radioaktivními uzavřeninami. Po 8 měsících byly pozorovány změny v okolí radioaktivních uzavřenin.
Abstract (in english)
   Water-rich glass with radioactive inclusions was fabricated to mimic slow radioachemical processes in natural silicate minerals. After 8 months, the changes were observed near the radioactive inclusions.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014