Record details

Title
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
Statement of responsibility
    Josef Skalický
Other titles
    Preparation of samples for microprobe measurements using EDX and WDX analyseres in Czech Geological Survey laboratory - Barrandov
Author
    Skalický, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 73
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    Český geologický ústav
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    elektronová mikroskopie
    metody analytické
    metody skanovací
    mikrosonda elektronová
    preparace vzorků
    příprava vzorku
Keyword
    Barrandov
    ČGÚ
    EMA
    Laboratořích
    Měření
    Mikroanalytické
    Příprava
    SEM
    Vzorků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012