Record details

Title
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Natural Park "Alluvial plain of the Dyje River" (southern part) : Quaternary geology and development of the alluvial plain
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 71-73
Year
    2006
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    502
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    502
    55
    912
Subject group
    aluvium
    artefakty
    datování C14
    duna
    geologie regionální
    holocén
    hydrologie
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    ochrana přírody
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty organické
    záplavová niva
Geographical name
    Dolnomoravský úval - dyjsko-moravská niva
    Morava (Česko)
Keyword
    34-23
    Břeclav
    Dyje
    Geologie
    Jižní
    Kvartérních
    Niva
    Nivy
    Park
    Přírodní
    Sedimentů
    údolní
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012