Record details

Title
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Other titles
     Natural Park Aluvial plain of the Dyje river(southern part):Quaternary geology and development of the alluvial plain
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Quaternary, fluvial and organic sediments, aoelian sand
Keyword
    Dyje
    Geologie
    Jižní
    Kvartérních
    Niva
    Nivy
    Park
    Přírodní
    Sedimentů
    údolní
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Přírodní park "Niva Dyje" je pod patronací biosferické reservace UNESCO Dolní Morava. Jsou zde zastoupeny fluviální holocenní sedimenty(povodˇnové hlíny a písčité štěrky) s ostrůvky navátých písků (dun - hrúdů). Nejstarší fluviální hlíny jsou staré 2619 až 3720 BP).Nejstarší fluviální štěrky 16170 BP.
Abstract (in english)
    Natural Park Aluvial plain of the Dyje river(southern part):Quaternary geology and development of the alluvial plain
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014