Record details

Title
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
Statement of responsibility
    Karel Malý
Other titles
    Native sulphur from the oxidation zone of base metal mineralization on Nový Metternich ore deposit near Mariánské Lázně (Western Bohemia)
Author
    Malý, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 235-238
Year
    2002
Notes
    2 obr., 4 fot., 2 tab., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralizace
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    prvky ryzí
    rudy barevných kovů
    síra ryzí
    tepelské krystalinikum
    zóna oxidační
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krásná (Cheb)
Keyword
    Lázní
    Ložisku
    Mariánských
    Metternich
    Mineralizace
    Nový
    Oxidační
    Polymetalické
    Přírodní
    Síra
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012