Record details

Title
    Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky - vzájemné vztahy, absorpce a molekulární modelování
Other titles
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling