Record details

Title
    Přírodní zeolity
Statement of responsibility
    Roman Skála
Other titles
    Natural zeolites
Author
    Skála, Roman
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 178-187
Year
    1995
Notes
    1 obr., 2 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    krystalová struktura
    mřížka krystalová
    nomenklatura
    tektosilikáty
    zeolity
Keyword
    Přírodní
    Zeolity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012