Record details

Title
    Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
Other titles
    Natural scientific analyses of a faience bead from a Nitra-culture grave in Slatinice, district of Olomouc
Author
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
    Sulovský, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre]
Vol./nr.
    Roč. 2006, č. LIV-1
Pages
    8
Year
    2006
Thesaurus term
    cobalt
    colorant
    copper
    EDS
    Egypt
    EMPA
    Faience
    frit
    Nitra Culture
    optical polarization microscopy
    plant ash
    SEM
Keyword
    Analýzy
    Fajánsového
    Hrobu
    Korálku
    Kultury
    Nitranské
    Okres
    Olomouc
    Přírodovědné
    Slatinic
Abstract (in czech)
   Analyzovány byly zlomky fajánsových korálků z hrobu č. 11 zkoumaného na katastru obce Slatinice. Vlivem dlouhodobého uložení v půdě byla hmota korálků silně korodována. Materiál se drolil a z původní glazury se zachovaly pouze šupinky modrozelených oxidů. Aplikované přírodovědné metody měly u studovaných korálků prokázat, zda jde o fajáns, přispět k rekonstrukci technologického postupu výroby artefaktů a určit nejvíce pravděpodobnou provenienci. Základní metodou studia je optická polarizační mikroskopie. Studium bylo provedeno pomocí polarizačního mikroskopu Olympus BX51, který umožňuje oddělené a souběžné studium minerálů v procházejícím a reflektujícím polarizovaném světle. Pro stanovení chemického složení bylo využito elektronového mikroskopu Philips XL 30 s připojeným energiově-disperzním spektrometrem. Pro zpřesnění těchto výsledků bylo provedeno studium plošných preprátů na elektronovém mikroanalyzátoru Cameca SX 100. Mikroskopickými rozbory bylo prokázáno, že analyzovaný vzorek
   je v 95 % obj.
Abstract (in english)
   Several turquoise-coloured faience beads were revealed from a female grave of the Nitra-culture burial ground near Slatinice. Finds of numerous faience beads occur in some graves in necropolises belonging to the Late Aeneolithic and Early Bronze Age. Natural scientific methods (optic and electron microscopy and microanalyses) help solve the question of faience beads origin - whether they were made by the Nitra culture bearers or they were imported from distant regions. Optic polarising microscopy is the basic study method. The faience bead was studied by a polarising microscope Olympus BX51, which enables separated and parallel study of minerals in passing and reflecting polarized light. Chemical composition was specified by an electron microscope Philips XL30, with joined energy-disperse spectrometer. The obtained results were nailed down by a study of polished cross section by an electron microanalyser Cameca SX100.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012