Record details

Title
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
Statement of responsibility
    Pavel Novotný
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 285-287
Pages
    s. 129-137
Year
    2006
Notes
    1 fot., 8 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    069
    55
Conspectus category
    069
    55
    58
    59
Subject group
    botanika
    Český masiv
    fauna
    flóra
    geologie
    mineralogie topografická
    muzeum
    paleontologie
    popularizace geologie
    sbírka
    speleologie
    Západní Karpaty
    zoologie
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Morava (Česko)
    Olomouc
Keyword
    2005
    Přírodovědný
    Roce
    ústav
    VMO
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012