Record details

Title
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
Statement of responsibility
    Vlastimil Holub
Author
    Holub, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 1
Pages
    s. 50
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    551.7
Subject category
    Český masív
    karbon
    perm
    sedimentologie, litologie
    stratigrafie obecně
Keyword
    Českém
    Diskuse
    Do
    Hranice
    Karbonem
    Masívu
    Permem
    Příspěvek
    Vedení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012