Record details

Title
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
Statement of responsibility
    Miroslav Dobeš
Other titles
    An account of gravimetry to the solution of geological problems in the North-Boemian brown-coal district
Author
    Dobeš, Miroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 12-13
Subject group
    gravimetrie
    krystalinikum
    mapa gravimetrická
    pánev sedimentační
    podloží
    reliéf
    severočeská pánev
    uhelný revír
Geographical name
    Březno (Chomutov)
    Chabařovice (Ústí nad Labem)
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Most
    Teplice
    Žatec (Louny)
Keyword
    Geologických
    Gravimetrie
    Problémů
    Příspěvek
    řešení
    SHR
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012