Record details

Title
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
Author
    Staš, Lubomír
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
Pages
    s. 140-145
Keyword
    Analýze
    Důlních
    Mechanismů
    Otřesů
    Příspěvek
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012