Record details

Title
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
Statement of responsibility
    Tomáš Paukert
Other titles
    Contribution to the analysis of rare earths in rock traces
Author
    Paukert, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 9
Pages
    s. 270-274
Year
    1992
Notes
    3 tab.,2 diagr.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    analýza neutronová aktivační
    hmotnostní spektrometrie
    metody analytické
    rentgenfluorescenční metoda
    spektrometrie
    spektrometrie hmotnostní
    vzácné zeminy
Subject category
    metoda ICP-AES
Keyword
    Analytice
    Horninách
    Možstvích
    Prvků
    Příspěvek
    Stopových
    Vzácných
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012