Record details

Title
    Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
Author
    Lacina, Jan
Conference
    23. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS. Fyzická geografie - teorie a praxe (14.02.2007-15.02.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Fyzickogeografický sborník 4
Pages
    S. 186-191
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Contribution to differentiation of small Moravian and Silesian towns from the point of biogeography and geoecology
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    landscape protection
    small towns
    vegetation types
Keyword
    Biogeografických
    Diferenciaci
    Geoekologických
    Hledisek
    Malých
    Měst
    Moravy
    Příspěvek
    Slezska
Abstract (in czech)
   Příspěvek diferencuje soubor 128 malých měst a jejich okolí podle 6 ukazatelů: fytogeografická oblast, vegetační stupeň, podíl lesů v okruhu 4 km od městského centra, koeficient ekologické stability, význam pro ochranu přírody a krajiny, typy současné krajiny.
Abstract (in english)
   This entry differentiate according to 6 indicator set of 128 small cities and their surroundings. Indicators: fytogeography region, vegetation belt, part of woods inside of circle 4 km from town centre, ecological constancy coefficient, conservation and landscapes meaning, actual landuse types.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012