Record details

Title
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
Author
    Bosák, Pavel
Conference
    Jeskyně a člověk (11.10.2000-13.10.2000 : Liptovský Mikuláš, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39
Pages
    s. 115-120
Notes
    Překlad názvu: Notes to the history of some karstological terms: hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    geysermite
    hydrothermal karst
    vadose zone
Keyword
    Gejzírový
    Historii
    Hydrotermální
    Krápník
    Kras
    Použití
    Příspěvek
    Termínů
    Vadózní
    Zóna
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá nejasnostmi ohledně priorit užití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna v karsologické literatuře a dokazuje, že termínu vadózní zóna běžně používal František Pošepný mnohem dříve než se obecně předpokládalo.
Abstract (in english)
   In the karstological literature, there exist a lot of unclar priorities in utilization of some terms. This facts concerns especially two terms, i. e., hydrothermal karst and geysermite. In the Czech scientific literature, there are numerous misinterpretations, but only some of them resulted from incorrect references of previous titles. Some authors introduced false dates of prints to insure the priority of they incorrectly interpreted explanations of previous authors. The term vadose zone in the broad karstological meaning was introduced already by František Pošepný at the end of the 19th Century.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012