Record details

Title
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
Statement of responsibility
    Jiří Čejka, Zdeněk Urbanec
Other titles
    Contribution to the hydrotermal origin of rutherfordine,UO2CO3
Author
    Čejka, Jiří
    Urbanec, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 157, č. 1-4
Pages
    s. 1-10
Year
    1988
Notes
    2 obr., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    experimentální mineralogie
    karbonáty
    krystalochemie
    rutherfordin
Keyword
    Hydrotermálnímu
    Příspěvek
    Rutherfordinu,UO2CO3
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012