Record details

Title
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Statement of responsibility
    Daniela Boorová, Lubomír Jansa, Dalibor Matýsek, Petr Skupien, Zdeněk Vašíček
Other titles
    Contribution to lithology of the Cretaceous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Author
    Boorová, Daniela
    Jansa, Lubomír
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1-2
Pages
    s. 185-217
Year
    2008
Notes
    3 obr., 9 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    biostratigrafie
    difrakce rentgenová
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    jílovec
    křída
    litologie
    litostratigrafie
    mikroanalýza elektronová
    profil geologický
    red beds
    slezská jednotka
Geographical name
    Morava (Česko)
    Trojanovice (Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm)
Keyword
    Bystrý
    Česká
    Jednotka
    Karpaty
    Křídových
    Litologii
    Potok
    Profilu
    Příspěvek
    Republika
    Slezská
    Souvrství
    Trojanovic
    Vnější
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012