Record details

Title
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Author
    Boorová, D.
    Jansa, L. F.
    Matýsek, D.
    Skupien, P.
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    Roč. 93, -
Pages
    s. 185-217
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/05/0917, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Contribution to lithology of the cretaneous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (silesian unit, outer Western Carpathians, Czech republic)
    Rozsah: 33 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Lhoty - Mazák formations
    lithology
    Silesian Unit
Keyword
    Bystrý
    Česká
    Jednotka
    Karpaty
    Křídových
    Litologii
    Potok
    Profilu
    Příspěvek
    Republika
    Slezská
    Souvrství
    Trojanovic
    Vnější
    Západní
Abstract (in czech)
   Profil na Bystrém potoce poblíž Frenštátu p.R. tvoří pelitické uloženiny lhoteckého, mazáckého a godulského souvrství. Svrchní část lhoteckého souvrství podle planktonických foraminifer náleží svrchnímu albu. Soubor nadložních uloženin podle palynomorf končí v Coniaku až spodním Kampanu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012