Record details

Title
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
Statement of responsibility
    Vladimír Očenášek
Other titles
    Course of Runoff Decrease Curves in Itemized Relation Using Groundwater Table Observations in a Representative Bore Hole
Author
    Očenášek, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 4
Pages
    s. 119-122
Year
    1991
Notes
    9 diag.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    hydrodynamika
    pozorovací vrty
    pozorování režimní
    voda podzemní
    vrt pozorovací
Keyword
    Hladiny
    Metodě
    Odtoku
    Podzemní
    Pozorování
    Příspěvek
    Reprezentativním
    Režimního
    Rozčlenění
    Vody
    Vrtu
    Využitím
Abstract (in czech)
   Jednu z metod stanovení odtoku podzemních vod předložili Kliner-Kněžek (1984); využívá režimní pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu. Příspěvek uvádí některé poznatky a problémy, které se projevily při aplikaci této metody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012