Record details

Title
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
Author
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Conference
    Problems of neolithe and aeneolithe in our states - 1998. (22.09.1998-24.09.1998 : Dudince, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Materialia Archeologica Slovaca
Pages
    s. 255-270
Notes
    Projekt: no.442, IGCP-UNESCO, XX
    Překlad názvu: A contribution to the mineralogical and petrological research of neolithic and eneolithic tools from the Czech republic
    Rozsah: 16 s.
Keyword
    České
    Eneolitických
    Mineralogickému
    Nástrojů
    Neolitických
    Petrografickému
    Příspěvek
    Republiky
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012