Record details

Title
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
Statement of responsibility
    Marta Scharmová
Other titles
    Contribution to the mineralogy of the Voltýřov gold deposit (central Bohemia)
Author
    Scharmová, Marta
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 226-229
Year
    2000
Notes
    4 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    arzenidy
    asociace minerální
    kobalt
    lokalita mineralogická
    nikl
    rudy Au
    složení
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    sulfidy
    thorium
Geographical name
    ČR-Čechy
    Voltýřov (Příbram)
Keyword
    Ložiska
    Mineralogii
    Příspěvek
    Voltýřov
    Zlata
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012