Record details

Title
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
Statement of responsibility
    Petr a Radka Hofmanovi, Pavel Černý
Author
    Černý, Pavel, 1949 led. 4.-
    Hofman, Petr
    Hofmanová, Radka
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    s. 3-7
Year
    2009
Notes
    1 obr., 7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    622.3
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    analýza rentgenfluorescenční
    aplit
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    horniny žilné
    kámen stavební
    kamenivo drcené
    kontrola litologická
    lokalita mineralogická
    migmatitizace
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    mramor
    pararula
    pegmatit
    sběratelství
Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Sušice (Klatovy, Sušice)
Keyword
    Hamr
    Lokality
    Mineralogii
    Příspěvek
    Sušice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012