Record details

Title
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
Statement of responsibility
    Marta Scharmová, Jaroslava Pertoldová
Other titles
    Contribution to the mineralogy of Au and Bi of the Kašperské Hory
Author
    Pertoldová, Jaroslava
    Scharmová, Marta
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 146-164
Year
    1990
Notes
    8 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Subject group
    asociace
    Au (zlato - 79)
    ložisko žilné
    parageneze
    preparace vzorků
    příprava vzorku
    rudy Au
    šumavské moldanubikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kašperské Hory
Keyword
    Bismutu
    Hory
    Kašperské
    Ložisku
    Mineralogii
    Příspěvek
    Zlata
Abstract (in czech)
   Při studiu rudní mineralizace ložiska Kašperské Hory pomocí mikroanalytického kompletu SEM-EDX-WDX byly vedle běžného arzenopyritu a pyritu identifikovány minerály obsahující zlato zčásti v podobě inkluzí, zejména arzenopyrit. Tato skutečnost může být jednou z příčin disproporcí mezi analyticky stanovenými obsahy zlata v rudnině a množstvím zlata uvolněného v průběhu kyanizace. Zdá se tedy, že jde o podobnou situaci jako na ložisku Mokrsko, kde bylo dokázáno, že v rudních koncentrátech, které prodělaly kyanizaci, zůstalo uchováno pouze v podobě inkluzí v rezistentním arzenopyritu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012