Record details

Title
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
Statement of responsibility
    Pavel Vlašímský
Other titles
    To the question of the Cambrian rocks enclosed in the NW part of the Central Bohemian Pluton
Author
    Vlašímský, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 185-196
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza hornin
    kambrium-spodní
    metakonglomerát
    středočeský pluton
    xenolit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kamenná
    Leštěnice
Keyword
    části
    Kambrického
    Otázce
    Plutonu
    Příspěvek
    Středočeského
    Substrátu
    SZ
Abstract (in czech)
   Výzkum Xenolitů spodnokambrických konglomerátů a dalších, pravděpodobně kambrických sedimentů ve středočeském plutonu na Příbramsku a jejich korelací s kambrickým substrátem některých granitických a metamorfovaných hornin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012