Record details

Title
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
Statement of responsibility
    Aleš Vídeňský, Daniel Nývlt, Petra Štěpančíková
Other titles
    A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the Černá Voda Hilly land, Žulová batholith
Author
    Nývlt, Daniel, 1976-
    Štěpančíková, Petra
    Vídeňský, Aleš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 35-39
Year
    2007
Notes
    1 obr., 3 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    551
    552
Subject group
    batolit
    denudace
    geologie regionální
    glaciální modelace
    granitoidy silesika
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    reliéf
    zalednění
Geographical name
    Kobylá nad Vidnavkou (Jeseník, Jeseník)
    Morava (Česko)
    Žulovská pahorkatina (Česko)
Keyword
    14-22
    Batolit
    části
    Černovodské
    Elevací
    Granitoidních
    Jeseník
    Otázce
    Pahorkatiny
    Příspěvek
    Vzniku
    Západní
    žulovský
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012