Record details

Title
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
Author
    Nývlt, D.
    Štěpančíková, Petra
    Vídeňský, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 14, -
Pages
    s. 35-39
Year
    2007
Notes
    Projekt: 1D/1/7/05, GA MŽP, CZ
    Překlad názvu: A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    denudational processes
    granite landforms
    Žulová batholith
Keyword
    Batolit
    části
    Černovodské
    Elevací
    Granitoidních
    Otázce
    Pahorkatiny
    Příspěvek
    Vzniku
    Západní
    žulovský
Abstract (in czech)
   Příspěvek předkládá analýzu granitoidních elevací v Žulovské pahorkatině a hypotézy jejich geneze.
Abstract (in english)
   Contribution includes analysis of granitoid elevations in the Žulosvká Hilly land and hypothetical model of their genesis.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012