Record details

Title
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
Statement of responsibility
    Miloslav Dopita, Otakar Kumpera
Other titles
    Contribution to the Paleogeography of Namurian A in the Bohemian Massif
Author
    Dopita, Miloslav
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 41-51
Year
    1993
Notes
    3 obr., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    ložiska pevných paliv
    molasa
    namur
    paleogeografie
    předhlubeň
    sedimentologie
    uhlí černé
Subject category
    ostravsko-karvinská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Českém
    Masívu
    Molasy
    Namuru
    Paleogeografii
    Paralické
    Příspěvek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012