Record details

Title
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
Statement of responsibility
    Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Other titles
    The Contribution to the Pleistocene Modelling of the Mt. Smrk Area
Author
    Hradecký, Jan
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - monograph
    Současný stav geomorfologických výzkumů
Pages
    s. 7-10
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kar
    křída
    mapa geomorfologická
    morfogeneze
    periglaciální jevy
    pleistocén
    soliflukce
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    zalednění
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy-Smrk
Keyword
    Beskydy
    ČR
    Horské
    Modelaci
    Moravskoslezské
    Pleistocenní
    Příspěvek
    Skupiny
    Smrku
Abstract (in english)
   The authors present results of the detailed geomorphological mapping at a scale of 1:10 000 of the Mt. Smrk vicinity (49° 31' N 18° 23' E) which is the second highest mountain group of the Moravskoslezské Beskydy Mts. The studied area is localized about 35 km to the south-east from Ostrava town. It is high intensity of geomrphological processes which are influenced by lithological and structural features of the flysch constitution of the investigated locality that is typical for the relief of Mt. Smrk (1276 m a.s. l). The morphogenesis of the Mt. Smrk group was studied in connection with mountain glaciation during the Pleistocene. J. Pelíšek (1952) published a study about the presence of two generations of cirques and moraine accumulations on the northern slopes of Mt. Smrk. The authors did not identify any geomorphological forms typical for glacial relief, the head parts of the Bučící potok Brook are with high probability nivation cirques
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012