Record details

Title
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    Jaromír Demek, Marek Havlíček, Karel Kirchner, Slavomír Nehyba, Pavla Petrová, Miroslav Bubík, Helena Gilíková
Other titles
    Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno - Case study
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Demek, Jaromír, 1930-
    Gilíková, Helena
    Havlíček, Marek
    Kirchner, Karel, 1951-
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla, 1972-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 8-11
Year
    2005
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza valounová
    devon-spodní
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neogén
    oblast snosová
    ottnang
    paleolimnologie
    profil odkryvu
    redepozice
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    stavby
    štěrk
    terasa říční
Geographical name
    Brněnská vrchovina-Červený kopec
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Brně
    Červeného
    Geologické
    Ivančice
    JV
    Kopce
    Poznání
    Příspěvek
    Situace
    Svahu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012