Record details

Title
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
Other titles
    Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno ? Case study
Author
    Bubík, Miroslav
    Demek, Jaromír
    Gilíková, Helena
    Havlíček, Marek
    Kirchner, Karel
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Vol./nr.
    Roč. 12, č. srpen
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    Bobravská vrchovina Highland, Brno ? Červený kopec (Red Hill), Ottnangian, Quaternary, pebble analysis
Keyword
    Brně
    Červeného
    Geologické
    JV
    Kopce
    Poznání
    Příspěvek
    Situace
    Svahu
Abstract (in czech)
   Na sv. svazích Červeného kopce v j. části Brna byl studován komplex neogénních a kvartérních sedimentůn. Jejich podloží je budováno červenýcmi křemennými konglomeráty a arkózami spodnodevonského stáří. Podložní horniny byly částečně překryty sedimenty ottnangu. Badenské uloženiny byly nalezeny ve spodní části lokality. Autoři našli několik těles fluviálních sedimentů řeky Svratky. Nejvyšší těleso štěrků v nadm. výšce 235 m může být paralelizováno s tuřanskou terasou řeky Svitavy a je paleontologicky datované do danubianu. Valounová analýza ukazuje složení typické pro sedimenty řeky Svratky. Mocné eolické sedimenty (spraše a váté písky) překrývají relikty fluviální terasy.
Abstract (in english)
   Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno ? Case study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014