Record details

Title
    Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova
Statement of responsibility
    Bořivoj Záruba
Other titles
    On the Middle and Upper Jurassic faunas of the southern part of the Arabian peninsula
Author
    Záruba, Bořivoj
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 161, č. 1-4
Pages
    s. 85-88
Year
    1992
Notes
    1 tab., 31 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    Invertebrata
    jura
    Mollusca
Geographical name
    Jemen
Keyword
    Arabského
    Fauny
    Jurské
    Poloostrova
    Poznání
    Příspěvek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012