Record details

Title
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
Statement of responsibility
    Radomil Pučálka
Author
    Pučálka, Radomil
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 1
Pages
    s. 73-75
Year
    1988
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Classfication no.
    551.4
Subject category
    jura
    kras povrchový a podpovrchový
    křída
    speleologie
Geographical name
    SSSR
Keyword
    Arabika
    Bzybského
    Hřbetu
    Karsologických
    Kavkaz
    Masívu
    Poměrů
    Poznání
    Příspěvek
    Speleologických
    Velký
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012