Record details

Title
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Luboš Souček
Other titles
    Quaternary fluvial deposits in the centre of Brno city - contribution to the problems
Author
    Nehyba, Slavomír
    Souček, Luboš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 28-30
Year
    2007
Notes
    1 obr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    551.4
    552
Conspectus category
    551
    552
Subject group
    analýza petrografická
    geologie regionální
    granulometrie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    oblast snosová
    sedimentace fluviální
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    těžké minerály
Geographical name
    Brno (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    24-34
    Brna
    Centra
    Fluviálních
    Ivančice
    Kvartérních
    Města
    Poznání
    Prostoru
    Příspěvek
    Sedimentů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012