Record details

Title
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
Other titles
    Quaternary fluvial deposits in the centre of Brno city contribution to the problems
Author
    Nehyba, Slavomír
    Souček, Luboš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. XIV., č. 1
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    Quaternary-fluvial deposits- provenance
Keyword
    Brna
    Centra
    Fluviálních
    Kvartérních
    Města
    Poznání
    Prostoru
    Příspěvek
    Sedimentů
Abstract (in czech)
   Písčité štěrky byly nově zjištěny v rámci stavebního odkryvu v prostoru Šilingrova náměstí ve středu Brna. Tyto jsou interpretovány jako kvartérní fluviální sedimenty. Ve diskutován vztah těchto sedimentů ke známým sedimentům Svitavy and Svratky.
Abstract (in english)
   Sandy gravels recognised within the artificial outcrop in the area of Šilingrovo square in the centre of Brno city were interpreted as Quaternary fluvial deposits. Provenance analysis (petrography of pebbles, transparent heavy minerals) reveals position of the source rocks both in the nearest geological units and also generally N - NW of the todays city area. Relation of studied deposits to the system of Svitava and Svratka river terraces is not clear.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012